Opettajien työhyvinvointi on ollut paljon esillä viime aikoina. Kasvatus- ja opetusalan ammattilaisena olen myös itse osa tuota kohderyhmää, jota tämän päivän koulumaailman haasteet koskettavat. Tämän vuoksi olen kehittänyt koulutuksen tukemaan erityisesti kasvatus- ja opetusalalla työskentelevien ammatillista kasvua ja työhyvinvointia. 

Tein itse RMP-motivaatioprofiilitestin osana motivaatiovalmentajan sertifiointikoulutusta syksyllä 2018. Motivaatioprofiilin avulla tein paljon uusia oivalluksia itsestäni ja elämästäni. Sen kautta pystyin myös paremmin tunnistamaan työhyvinvointiini vaikuttavia tekijöitä. Motivaatioprofiilin avulla ymmärrän nyt paremmin paitsi itseäni, myös muita (esim. kollegoita) ja samalla vuorovaikutustaitoni kehittyvät yhä paremmiksi. Tämän omakohtaisen kokemuksen kautta olen aivan vakuuttunut siitä, että koulutuksestani on hyötyä myös muille kasvatus- ja opetusalalla työskenteleville! Lisää Steven Reissin motivaatioteoriasta voit lukea täältä!

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille kasvatus- ja opetusalalla työskenteleville. Työyhteisön koulutukseen voi siis sisällyttää opettajien lisäksi esimerkiksi rehtoreita, avustajia, ohjaajia ja oppilashuollon henkilöstöä. Koulutus sopii myös kasvatus- ja opetusalan hallinnon tehtävissä työskenteleville sekä oppilaitosten johtoryhmille.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on kaksipäiväinen. Koulutukseen osallistujat tekevät ennen ensimmäistä koulutuspäivää RMP motivaatioprofiilitestin omalla tietokoneella (kesto n.15-30min.). Ensimmäisenä koulutuspäivänä tutustutaan Reiss Motivation profile -teoriaan. Tämän lisäksi osallistujat pääsevät tarkastelemaan omaa motivaatioprofiiliaan, sekä jakamaan ajatuksiaan pienryhmissä erilaisten harjoitusten avulla. Ensimmäisenä koulutuspäivänä osallistujat saavat mukaansa oman profiilin ja n. 30-sivuisen raportin omasta motivaatioprofiilistaan. 

Ensimmäisen koulutuspäivän päätteeksi osallistujat saavat pienen välitehtävän. Sen kautta osallistujat reflektoivat omaa motivaatioprofiiliaan, erityisesti sen vaikutusta omaan työhyvinvointiin. Välitehtävää ei tarvitse palauttaa kouluttajalle, mutta se tarvitaan pohjaksi toisen koulutuspäivän työskentelyssä.

Toisena koulutuspäivänä tarkastellaan välitehtävien synnyttämiä ajatuksia, syvennetään itsetuntemusta ja pohditaan keinoja oman työhyvinvoinnin parantamiseksi. Olennainen osa koulutusta on ajatusten vaihto ja kokemusten reflektointi kollegoiden kanssa. 

Koulutuksen hinta

  • Kysy tarjousta omalle työyhteisöllesi! Koulutuksen kokonaishinta määräytyy osallistujamäärän ja kouluttajan matkakustannusten perusteella. RMP motivaatiovalmennuksessa voidaan keskittyä myös muuhunkin kuin työhyvinvointiin. Voit lisäksi pyytää tarjousta TYKY päiviin! Yksilöllinen RMP motivaatiovalmennus toimii hyvin esim. esihenkilötehtävissä työskenteleville johtamisen tukena.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta osallistua koulutukseen työyhteisön kautta, mutta kiinnostuksesi heräsi, niin täytä alla oleva lomake. Lähetän sinulle sähköpostitse tiedon, mikäli järjestän myös avoimen koulutuksen. Lomakkeen täyttäminen ei velvoita osallistumaan koulutukseen.