Koulutuksen aihepiirit

  • VSOP oppilaat, erityiset painoalueet ja yksilöllistäminen → uhka vai mahdollisuus? Kuka ohjaa, miten ja mihin? 
  • Pedagogiset asiakirjat ohjauksen tukena → ongelmapuheen kääntäminen ohjauspuheeksi
  • Haastavan oppilaan (ja huoltajan) kohtaaminen ja ohjaaminen
  • Verkostoyhteistyö osana ohjausta → opettaja verkostossa pedagogisena asiantuntijana

Ohjaus on koko koulun asia ja käsitteenä paljon laajempi kuin pelkästään jatko-opintoihin ohjaus. Tässä koulutuksessa keskitymme erityisesti ohjauksen kiperiin kysymyksiin ja pyrimme vastaamaan opettajien toiveeseen käsitellä haastavien oppilaiden ohjaustilanteita. Koulutus on vuorovaikutteinen, käytännönläheinen ja rakentuu case -tapausten ympärille. 

Koulutuksen kesto

Neljän aihepiirin koulutuskokonaisuus on suunniteltu kahden päivän mittaiseksi. Koulutuspäivät voidaan pitää tilaajan toiveen mukaisesti peräkkäisinä päivinä TAI erikseen esimerkiksi kahden viikon aikana. On myös mahdollista tilata esim. 3 tunnin koulutuskokonaisuus vain yhdestä aihepiiristä. Koulutuspäivä on mahdollista pitää myös viikonloppuna esim. vesopäivän yhteydessä.

Kouluttajat

Tuija Savolainen (KM), erityisluokanopettaja/erityisopettaja

Tuijalla on yli 20 vuoden kokemus erityisopetuksesta, erityisesti vaativasta erityisestä tuesta. Hänellä on paljon kokemusta erilaisten yksilöllisten tuen muotojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Tuijan erikoisosaamista on haastavan oppilaan kohtaaminen, josta hän on kouluttanut kasvatusalan ammattilaisia.  

Laura Sirkiä (KM), opinto-ohjaaja, erityisluokanopettaja/erityisopettaja

Lauralla on pitkä kokemus sekä opinto-ohjauksesta että erityisopetuksesta. Tällä hetkellä hän työskentelee Keravalla oppivelvollisuuden erityisasiantuntijana ja vastaa oppivelvollisuuden laajentumisen mukanaan tuomasta asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuusta. Lauralla on lisäksi oma oppilaanohjauksen oppimateriaali www.omaopo.com ja hän tekee myös motivaatiovalmennusta ja uraohjausta. Lisää Laurasta voi lukea www.ohjausapu.com

Oletko kiinnostunut koulutuksesta? Kysy tarjousta alla olevalla lomakkeella!