Steven Reissin motivaatioteoria ja 16 elämän perustarvetta

Reiss Motivaatioprofiili® (RMP) on tieteellisesti validi standardoitu arviointi siitä, mikä ihmistä motivoi. Se paljastaa, kuka olet, mikä sinua motivoi, mitkä ovat syvimmät arvosi ja miten todennäköisesti käyttäydyt eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Reiss Motivaatioprofiilin tieteellinen pohja tulee amerikkalaisen psykologian ja psykiatrian professori Steven Reissin motivaatiotutkimuksesta. On olemassa 16 psykologista perustarvetta, jotka löytyvät jokaisesta ihmisestä. Nämä perusmotiivit täytyy tyydyttää, jotta tuntisimme elämämme mielekkääksi. Ne muodostuvat sekä geeniperimämme että lapsuuden ja nuoruuden kokemuksista, ja pysyvät tähän asti tehtyjen tutkimusten mukaan suhteellisen samoina läpi koko elämän. Haluamme kaikki siis samoja asioita, mutta eri suhteessa toisiinsa. 

Reiss Motivaatioprofiilista (Reiss Motivation Profile®, RMP) kehitettiin Reiss School Motivation Profile (RSMP) eli Reiss Koulumotivaatioprofiili. Se on standardoitu ja kattava arviointi oppilaan psykologisista perustarpeista, kiinnostuksen kohteista, motiiveista ja elämän tavoitteista.

Oman motivaatioprofiilin saamisesta on hyötyä ihan jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään ja itsetuntemustaan!

Motivaatioprofiilin avulla 

  • on mahdollista pohtia ja selkiyttää ammatinvalintaan ja urakehitykseen liittyviä asioita
  • voidaan kehittää työyhteisöä ja parantaa työhyvinvointia
  • voidaan kehittää ja tukea esimiestyötä
  • voidaan parantaa ja kehittää parisuhdetta.

Kun työ vastaa motivaatioprofiilin tarpeita, todennäköisesti töissä myös viihtyy paremmin!

Miten se toimii?

  • Reiss Motivaatioprofiili on itseanalyysinä tehtävä kyselytyökalu.
  • Asiakas saa sähköpostiinsa linkin kyselyn tekemiseen.
  • Kyselyn täyttäminen netin kautta kestää 15-30 minuuttia.
  • Kyselyn jälkeen ohjaaja sopii henkilökohtaisen ohjausajan puhelimitse
  • Motivaatioprofiili käydään aina läpi henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa joko livenä tai etänä verkossa ZOOMin välityksellä.
  • Ryhmävalmennuksissa omaa profiilia tarkastellaan pienryhmissä, esimerkiksi työyhteisöjen TYKY-päivissä.

Kun itseymmärrys kasvaa, se lisää tyytyväisyyttä elämään ja auttaa ymmärtämään myös muita paremmin!

Osta täältä!